دخترهای مومنم  چاپ

تاریخ : جمعه 30 فروردین 1392 در ساعت 04:30 ب.ظ

دیروز دختر همسایه مون و ستاره و من توی حیاط داشتیم بازی میکردیم و همه طبق آآآآآیین اسلامی بودیم به جووووون عمه ها مون اگه دروغ بگم


پسر یکی از همسایه ها روحانی هست یههههوووویی در باز کرد اومد تودختر همسایه مون و ستاره که هول شده بودند چون با مایو داشتن آب بازی میکردنالبته مبینا به سن تکلیف رسیدهولی من و ستاره نچمبینا گفت کی بلته قول هوالله بخونه و ستاره هم زود شروع کرد به قول هوالله خوندنخوب شد ستاره قول هوالله و یاد گرفت اونم باچه مصیبتی با ضرب آهنگ یادش دادیمخود آقای روحانی که این وقع دید زد زیرخنده وزود جیم فنگ شد والابوخوداچه نسل مومنی داریم نه تورو خدا میبینید چه نسل با تقوایی داریم.....به نظر شما نسل آینده ی کشورمون چی از آب در میان

دل  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 28 فروردین 1392 در ساعت 10:14 ب.ظ

با آخر


من ورق را با دلم بور میزنم!!!بار دیگر حکم کن!!!اما نه بی دل با دلتدل حکم کن!!!حکم دل!!!هر که دلدارد بیندازد وسط!!!تا که ما دلهایمان را رو کنیم !!!دلکه روی دلبیافتاد!!!عشق حاکم میشود!!!پس به حکم عشق بازی میکنم !!!این دلمن!!!رو بکن حالا دلت را!!!...دلنداری ؟؟؟بور بزن اندیشه ات را....!!!حکم لازم!!!


دلگرفتن !!!دلسپردن !!!هر دو لازم!!!عشق لازم !!!
کی عشق و دل را قبول داره ......

( تعداد کل: 14 )
   1       2       3       4       5       ...       7    >>