شعری زیبای هدیه علی  چاپ

تاریخ : جمعه 29 آذر 1392 در ساعت 07:09 ب.ظ
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
خانه ی پیرزن ته کوچه

پشت یک تیر برق چوبی بود

پشت فریاد های گل کوچک

واقعا روزهای خوبی بودپیرزن هر دوشنبه بعد از ظهر

منتظر بود در زدن ها را

دم در می نشست و با لبخند

جفت می کرد آمدن ها راروضه خوان محله می آمد

میرزا با دوچرخه آهسته

مثل هر هفته باز خیلی دیر

مثل هر هفته سینه اش خسته"ای شه تشنه لب سلام علیک"

ای شه تشنه لب...چه آوازی

زیر و بم های گوشه ء دشتی

شعرهای وصال شیرازیمی نشستیم گوشهء مجلس

با همان شور و اشتیاقی که...

چقدر خوب یاد من مانده

در و دیوار آن اتاقی که -یک طرف جملهء"خوش آمده اید

به عزای حسین"بر دیوار

آن طرف عکس کعبه می گردد

دور تا دور این اتاق انگار


گوشه گوشه چه محشری برپاست

توی این خانهء چهل متری

گوش کن! دم گرفته با گریه

به سر و سینه می زند کتریعطر پر رنگ چایی روضه

زیر و رو کرده خانهء اورا

چقدر ناگهان هوس کردم

طعم آن چای قند پهلو راتا که یک روز در حوالی مهر

روی آن برگ های رنگا رنگ

با تمام وجود راهی کرد

پسری را که برنگشت از جنگهی دوشنبه دوشنبه رد شد و باز

پستچی نامه از عزیز نداشت

کاشکی آن دوشنبهء آخر

روضهء میرزا گریز نداشتپیرزن قطره قطره باران شد

کمی از خاک کربلا در مشت

السلام و علیک گفت و سپس

روضهء قتلگاه اورا کشتتاهمیشه نمی برم از یاد

روضهء آن سپید گیسو را

سالیانی است آرزو دارم

کربلای نرفتهء او را


"سید حمیدرضا برقعی"

شعر ربوده شده از جلتمن  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 27 آذر 1392 در ساعت 02:14 ق.ظ
عشق یعنی انتظـــاروانتظار
عشــق یعنی هر چه بینی عکس یار
عشــــــــــــق یعنی شب نخفتن تا سحر
عشـــــــــــــــــق یعنی سجده ها با چشم تر
عشــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی دیده بر در دوختن
عشــــــــــــــــــــــــــق یعنی از فراقش سوختن
عشـــــــــــــــــــــــق یعنی سر به در آویختن
عشـــــــــــق یعنی اشک حسرت ریختن
عشــــــق یعنی چون محمد پا به راه
عشـق یعنی همچو یوسف قعرچاه
عشق یعنی لحظه های ناب ناب
عشــــــــــق یعنی لحظه های التهاب
عشـــــــق یعنی گم شدن در کوی دوست
عشـــــــــــــق یعنی هر چه در دل آرزوست
عشـــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی یک تیمم یک نماز
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی عالمی راز و نیاز
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی یک تبسم یک نگاه
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی تکیه گاه و جان پناه
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی سوختن یا ساختن
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی زندگی را باختن
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی همچو من شیدا شدن
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی قطره و دریا شدن
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی مستی ودیوانگی
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی با جهان بیگانگی
عشــــــــــــــــــــــــــــق یعنی با پرستو پر زدن
عشـــــــــــــــــــــق یعنی آب بر آذر زدن
عشــــــــــــــق یعنی سوزنی آه شبان
عشــــــق یعنی معنی رنگین کمان
عشق یعنی شاعری دل سوخته
عشق یعنی آتشی افروخته
عشـق یعنی با گلی گفتن سخن
عشــــــق یعنی خون لاله بر چمن
عشـــــــــــق یعنی شعله بر خرمن زدن
عشـــــــــــــــــــق یعنی رسم دل بر هم زدن
عشــــــــــــــــــــــــــق یعنی بیستون کندن به دست
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی زاهد اما بت پرست
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی یک شقایق غرق خون
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی درد و محنت در درون
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یک تبلور یک سرود
عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی یک سلام و یک درود
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق یعنی ع ش ق 


من ب جلتمن گفتم عشق یعنی زررررررشک ولی شعرش بسی بسیار زیبا بود ربودم ببینم نظر شوما چیه

( تعداد کل: 12 )
   1       2       3       4       5       6    >>