شعر ربوده شده از احمدآقا  چاپ

تاریخ : یکشنبه 1 تیر 1393 در ساعت 10:05 ب.ظ
به رسم صبر، باید مرد آهش را نگه دارد

 

اگر مرد است بغض گاهگاهش را نگه دارد

 

پریشان است گیسویی دراین باد وپریشانتر

 

مسلمانی که می خواهد نگاهش را نگه دارد

 

عصای دست من عشق است عقل سنگدل بگذار

 

که این دیوانه تنها تکیه گاهش را نگه دارد

 

به روی صورتم گیسوی او مهمان شد وگفتم

 

خدا دلبستگان روسیاهش را نگه دارد

 

دلم را چشمهایش تیر باران کرد، تسلیمم

 

بگویید آن کمان ابرو سپاهش را نگه دارد

نظرات (56)
پریشان است گیسویی دراین باد وپریشانتر

مسلمانی نیست ک نگاهش را نگه دارد .... همه از دم نیگا میکنند شدید
دوست خوبم:
این شعر خیلی قشنگ بود ربودمش ...
هنگامه جون ممنونم بابت کامنتات
عزیزم تو خیلی وقته لینک شدی این چه حرفیه
دوست خوبم:
خواهش میکنم منم ممنون ک میایی سر میزنی

میدونم فقط خواستم اذیت کرده باشم
حشیش تریاک بنگی گراس کراک کوکائی نو اینا رو میشه ترک کرد ولی تو رو نمیشه
معتاد رفیق
تو را دارم ای گل جهان با من است
تو تا با منی جان جان با من است
چو می تابد از دور پیشانی ات
کران تا کران آسمان با من است
تمام حرف مجنون یک کلام است
“نفس” بی یاد “لیلایم” حرام است . . .
ﺗﻮ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ ﻫﺮﻧﮕﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﻣﻦ
ﭼﻪ ﺟﻨﻮﻧﯽ
ﭼﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ
ﭼﻪ ﻏﻤﯽ ﺳﺖ؟!
این خانومه آشناس...؟
دوست خوبم:
اوا محمدحسام
شعر قشنگه
دوست خوبم:
ممنون مث شعر شما ک ربودم..
آپیم خوشحال میشیم بهمون سر بزنی[چشمک]
دوست خوبم:
از کی تا حالا با ادب شدی اشکی
ایول ایول از این عسک خانومه خوشم اومد دمت بازدم

چه قشنگ بود مطلبت
دوست خوبم:
چشم چروووون عاخه کی ب تو زن میده والابوخودا
وقتی دلت خسته شــد . . .
دیگر خنده معنایی ندارد ,فـقـط می خندی تا دیگران ، غم آشیانه کرده در چشمانت را نـبـیـنـنـد ! 
وقتی دلت خسته شــد ، دیگر حتی اشکهای شبانه هـم آرامت نمی کنند , فـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کرده ای ! وقتی دلت خسته شــد ، دیگر هیچ چیز آرامت نمی کند به جز دل بریدن و رفتن . . .
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﯿﭻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻧﯿﺲ ! ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻬﺪﯼ
ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﻮﺩﻥ ... ﺑﻌﺪ ﺷﺪ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺷﺪ ﺍﻭﻥ ﺍﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ
ﺗﻮ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ... ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﯽ ﺧﺎﻥ ... ﺍﻻﻧﻢ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ!
.
.
ﯾﻪ ﮐﻢ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ... ﻋﺎﺷﻖ
ﺟﻨﯿﻔﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻋﺎﺷﻘﺸﯿﻢ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﺖ ﻃﻨﺎﺯ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺩﺭ ﻓﯿﺴﺒﻮﮎ …
1- ﺣﯿﻒ ﺍﻭﻥ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻓﺮﺵ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯽ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﻓﻼﻓﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺲ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﺪﺍﺩﻥ
2- ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﺎ ﻣﺰﺩﮎ ﺑﻮﺩ. ﺍﺻﻼ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﻋﻮﺽﺷﺪ
3-ﺍﯾﺮﺍﻥ ۰ -— ﺩﺍﻭﺭ ۱ ﮔﻞ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺯﺩﻳﺪﻥ … ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﭘﺰ ﻣﻲ ﺩﻥ
4-ﺍﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭ ﻧﺒﻮﺩ ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻮﺩ
5-ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ : ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺮﻭﯾﺴﻬﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺎﺑﻪ ﻣﺴﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
6- ﺣﺎﻻ ﺩﺍﻭﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎ ﮐﺮﺩ،،ﺯﻥ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽﮐﺮﺩﻩ؟ !!“ ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻤﻪ ﯼ ﺩﺍﻭﺭ ”
7- ﺍﺯ ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﻇﺮﻑ ﻣﺴﯽ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯾﻢ. .. ﻓﻘﻂ ﻣﻼﻣﯿﻦ
8- ﺍﺯ ﭘﻨﭻ ﺗﻦ ﺁﻝ ﻋﺒﺎ ﺧﻄﺎﺏﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ :
ﺁﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ۹۰ ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺴﺖ. ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎﺧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﺎ ﻧﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ…
9- ﺍﻻﻥ ﺧﻮﺩ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﺁﯼ ﺩﯼ ﻓﯿﮏ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﭘﯿﺞ ﻣﺴﯽ ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺬﺍﺭﻩ
10-ﺍﻟﻬﯽ ﺩﺍﻭﺭ ﻭ ﻣﺴﯽ ﮔﯿﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﯿﻔﺘﻦ…
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮﺍﻡ ...
ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻭﻟﯽ ﻧﺘﺮﺱ ﻣﻨﮑﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺗﻮﺍﻡ ...
دنیای"شلوغی"است . . .
هرکس در"تنهایی"خودش گرفتار است . . . !!!
سلام هنگامه راستی من عاشق این خانوم شدم عکسش قشنگه الهی قبل از مردن فقط یه ماچش کنم بعدتموم کنم
والا بوخودا اینقدرما کمبودماچ داریم
دوست خوبم:
سلام احمدآقا عه عه احمدآقا شما ک از دم خوشت میاد سوا کردنی هم نداری
دست از پا خطا کنی تعویض میشوی . . .
اینست آیین عشق های امروزی . . . !!!
پشت یه ماشین نوشته بود :
“به هرکی که دل بستم فرداش بهم گفت شارژ داری واسم بفرستی . . . !!!”
گذشت اون وقتایی که آدما همدیگرو دور می زدن . . . !
الان دیگه از روی هم رد میشن . . . !
سلام سلام سلام
چطوری؟
خوبی ؟
اپ جدید گذاشتم خوشحالم میکنی سر بزنی
نظر یادت نرهااااااااااااااااااااااااااااا
مرسی
دوست خوبم:
سلام
شکر

خوب شد آپ جدید گذاشتی
تو را از بین صدها گل من احمق جدا کردم

نفهمیدم غلط کردم من از اول خطا کردم

...شدی نزدیک وهی گفتی ضرر حالا ندارد که

پسندیدم تــو را ، من هم ولـــی ناز و ادا کردم

شد آغاز ارتباط ما بدون فکر وبی منطق

لگد کردم غرورم را و وجدان را رها کردم

پیامک می زدی هرشب سر ساعت دقیقاً 9

خودت را کشتی و آخر شما را تو صدا کردم

و کم کم این پیامک ها عجیب و مهربان تر شد

و من هم قصــر پوشالـــی برای خود بنا کردم

نشستم در خیالاتـم زدم تاریـخ عقدم را

و در رۆیا دو دستم را فرو توی حنا کردم!

به فکر مهریه بودم جهازم را چه می چیدم

من احمق ببین حتی که فکر شیر بها کردم

از آن شب ساعت 9 من پیامک می زدم هرشب

خودم با سادگـــی هایــم عروسی را عـــزا کردم

...شدی تو بی خیال و من شدم هی بی قرار تو

تو هـی برمن جفــا کردی ، من احمـــق وفا کردم

ولی رفتم به یک مسجد، بلاتکلیف ومستأصل

برای آن کـــه برگردی فقــط نذر و دعـــا کردم

جواب آمد که: «واثق شو به الطاف خداوندی

مگرکوری ندیدی که به تو عقلی عطا کردم؟»

...من امشب بی خیال تو ردیف وقافیه هستم

تو کاری با دلم کردی که فکرش رو نمی کردم !
هنگامه جان کامنت گذاشته بودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ببخشید آخه نمیدونم بلاگفا چه مرگشه همه نظراتی که از 2تیر برام گذاشته بودیدو پاک شده
دوست خوبم:
عیب نداره دوباره میزارم برات گریه نکن
آخریــن بــار کـهـ از مــن تهـ دل خندیـــدم
علتـش پـول نبــود ... انعکــاسِ جُــوکِ هــر روز نبـود ...
علتــش ، چهـــره یِ ژولیـــده یِ یــک دلقــک یــا زمیــن خـــوردن یـک کــور نبــود ...
مــن به " مــن " خنــدیــدم !
کهـ چــو یـک دلقــکِ گیـــج نقــش یــک خنــدهـ بهـ صــورت دارم
+
آپم..
هنگامه الان گریه کنم خوبه
تو منو توی وب ماچندتا...! لینک کردی درسته؟؟؟؟؟؟؟؟
چرا بین قسمتهای اسم من فاصله میذاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توی اون وب مریم درستش کرد تو هم توی این وب درستش کن......
دوست خوبم:
کجات کذاشتم حالا صبر کن بیام درست میزارم برات
من تکرار نمی شوم . . .
ولی . . .
یک روز می رسد . . .
یک ملافه سفید پایان می دهد به من . . .
به شیطنت هایم
به بازیگوشی هایم
به خنده های بلندم
روزی که همه با دیدن عکسم بغض می کنند و می گویند :
"دیوانه دلمان برایت تنگ شده
من عاشقانه هایم را
روی همین دیوار مجازی می نویسم !
از لج تـو . . .

از لج خـودم . . .
که حاضر نبودیم یک بار
این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !
سلام وبم بروزه دوستم قالبو عوض کرد من نبودم مرسی از سر زدن به وبلاگ من . بزودی نظرارو جبران میکنم
دوست خوبم:
سلام من الان مرخصی هستم الان یواشکی اومدم حتما خدمت میرسم
چــه خــوب مـی شـــد اگـــر گــاهــی آدم مــی تـــونــســت . . .
دوســتــای خوب مــجـــازی شــو . . .
مــثــل یــک عــکــس گـــل ســـرخ . . .
مــثــل یـــک آهـــنــگ قــشــنــگ . . .
مــثــل یــک کــتـاب عــــالی . . .
دانـــلــود کــنــه . . . بـــیــاره پــیــش خـــودش . . .!!!
[لبخند][گل]
سلام
مطلب خوبی بود
نائب الزیاره شما در مشهد مقدس هستم
دوست خوبم:
سلام ممنون که بادم بودید زیارت قبول
very nice...
دوست خوبم:
ممنون
کـــســـی که ســلــول انــفـــرادی را ســاخــت
مـــی دانــســـت
ســـخــت تــــریــن کـــار انـــســـان
تحـــمـــل خــویــشتــن است . . .
هر چه میخواهد دل تنگت ،
ســــــــــــــاکت
کسی درک نخواهد کـــرد…
از لحاظ قیافه ، آدمیـــم !
از لحاظ عاطفه ، عدمیــم !
گاه جـــــمـلـه ای از تو
… حـــــمـلـه ای میشود به او !
واژگانت را سازگار کن !
.
دروغگو زیاد نشده ، حرف راستِ که مفت هم نمیارزه
راه که بی راه بشه ، غریبه میشه راه بلد !
.
خدایا!
مرا تنها مگذارکه مبادا نگاهم
به نگاه بنده ای از "جنس خاک"محتاج شود...
گاه جریان زندگی به گونه ایست
که ما را به مسیرهای نازیبایش میرساند ،
اکنون ماییم که میبایست زیبایی درونمان را در آنجا منعکس کنیم …
گـفــت: دُعــا کـنـی می آیـــد
گــفــتم: آنــکــه بــا دعـایــی بـیـایــد بــه نـفـریـنـی مـیــــرود
خـواسـتــی بــیــایــی بــا دُعــا نـیــا
بــا دل بـیــا
بــا دل...
باور میکنی یادم رف چی میخواستم بگم!
(راستش همینجوری علکی اومده بودمبرا روی نشستت)
دوست خوبم:
تو خودتم الکی همینطوری هستی
سلام هنگامه ای مرسی مهربون که در نبودم به یادم بودی و بهم سرزدیبه سلامتی تموم شد و برگشتم
دوست خوبم:
سلام یونس خان خوشحالم ک برگشتی ایشالا ک با موفقیت این روزها رو سپری کرده باشی
مرسی مهربون بله با دست پر برگشتم
دوست خوبم:
شکر خدا خیلی خوشحال شدم
ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﺧﺮﺝ ﯾﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﻭ ﺑﺪﻥ!
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺷﯿﺶ ﻧﻔﺮﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﯿﻢ
فعلا زنده ام خخ
دوست خوبم:
شکر ک ز نده ای

بیا وبلاگ گروهی نظر بده تا هیچکس نیست همه لالا کردن اگه بودی رفلش کن مضمونش و عوض کردم
دوست خوبم:
ممنون از این شعر...جای نقد داره ولی والا ما میترسیم شمارو نقد کنیم خیلی ممنون از این شعر ولی میتونه بهتر باشه در انتخاب شعر دقت کن
دوست خوبم:
مهدی میشه نفد کنی لدفن
این شعرهاتو دوس دارم بانو

خوندنشون حال خوبی بهم میده :)
دوست خوبم:
خواهش زهرا جوون
سلا کجایی؟؟؟
دوست خوبم:
تازه اومم لب تابم رفته بود مسافرت
سلام هنگامه جان
بهت رک بگم
"مرا رضای تو ارزوست ."
حالا بگو چیکارکنم
دوست خوبم:
سلام

هیچی عیزم منم خوبی تو آرزومه
سخــــــت ترین کار …
بی خـــــبر بودن !
از آن کس که دوستش داری ..
و دلتنگــــــشی ..وبتون عاااااااااالیه ..حرف نداره
دوست خوبم:
مچکرات وب شما هم عالی بود
خییلیی قشنگ بود
دوست خوبم:
مچکرم
دوست خوبم:
الان این چ آهنگی هست بخون برام والابوخودا
( تعداد کل: 56 )
   1       2    >>
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیکی :
وب / وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد