خداحافظی
خسته ام فقط همین همتون و دوست دارم شاید روزی برگردم ب همین آدرس و همین نام خدا نگهدارتون باشه آآآآآآآآآمین داشتم میرفتم ولی این پستم انتشار نشد وقتی میومدم کامنت های شما را میدیم چقدر بی شماها غمگین میشم برای همتون دلتنگ میشم ب خودم گفتم شاید اینم تقدیر بوده